ARTÖVERSKRIDANDE RELATIONER

24 min
Skillnaden mellan oss människor och andra däggdjur har länge diskuterats och befinner sig någonstans i en gråzon. Det kan i många fall vara lättare att hitta likheter snarare än skillnader. Men vad händer när man blir vän med ett djur? Går det överhuvudtaget? Eller är det bara mellan oss människor som vänskapsrelationer kan uppstå? Följ med Helena von Zweigbergk på en snårig tur bland artöverskridande relationer.

Medverkar i programmet gör Åsa Nilsonne, författare och professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet, och Fred O Donaldson, som i över trettio år forskat på lekbeteende hos människan och andra däggdjur.