Går Margot Wallström i mål?

32 min
Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström är inne på slutvarvet. Men når hon målet? Wallströms uppdrag har varit att förankra unionen bland medborgarna och göra EU öppnare. Många ifrågasätter om EU-kommissionen ens närmat sig de målsättningarna. Margot Wallström intervjuades av Tomas Ramberg.