Så funkar kvantdatorn

20 min

Den ska göra beräkningar på ett annat sätt än datorerna vi har idag med hjälp av egenheter i själva fysiken som beskriver materiens minsta delar. Det här något som många hoppas på som nästa steg i datorutvecklingen. Men är det realistiskt?

En kvantdator förväntas kunna göra sådant som de datorer vi har nu inte kan, men än så länge vet vi inte att det faktiskt går att göra kvantdatorer som har fördelar över konventionella datorer. Det krävs att de blir mycket större än de små demonstrationer som hittills testas i laboratorier.

Av Marie Ericsson på Uppsala universitet får vi höra att en kvantdator ska vara uppbyggd av kvantbitar, informationsenheter som utnyttjar att fysiken tillåter att de kan ha två tillstånd samtidigt. Det gör det möjligt att lagra flera tal på samma ställe i minnet, och det går att ha oerhörda mängder tal på ett begränsat antal kvantbitar. Kvantdatorn gan göra beräkningar på alla dessa tal samtidigt. Haken är är att det bara går att få ut ett enda av talen som blir resultatet.

Scott Aaronson från det amerikanska universitetet MIT berättar att förhoppningarna på kvantdatorer hänger på att kvantbitarna, som består till exempel av atomer eller fotoner (ljuspartiklar) fungerar som vågor. De kan påverka varandra och skapa nya vågmönster, som kan utnyttjas för att göra ett fåtal typer av beräkningar mycket effektivt.

Men Scott Aaronson anser att det alla mest intressanta med kvantdatorer inte är att göra en bättre sorts dator, utan att testa gränserna för både vad som går att beräkna och för hur vi kan manipulera kvantmekaniska fenomen.

En intressant möjlighet är att kvantdatorer kan användas för simuleringar som är svåra att göra med vanliga datorer. En grupp på Chalmers har intresserat sig för sådana möjligheter, och vi hör Göran Johansson och Per Delsing därifrån.

Sändes första gången i februari 2014.