Kvällsekot 24 oktober

Här finns inget ljud
Uppgifter om att flera europeiska banker inte klara ECB:s stresstester - WHO tror på hundratusentals doser ebolavaccin under våren 2015 - Skådespelaren Kim Anderzon avled i kväll, 71 år gammal - Militärens operation i Stockholm skärgård blåstes i dag av.