Lärarnas arbete förändrades när kommunen tog över skolan

20 min

Vetandets värld fortsätter granskningen av skolan. Idag handlar det om vilken påverkan kommunaliseringen av skolan har haft. Det kom att påverka både lärarjobbets status, läroplanen och lärarutbildningen. Kanske är det en förklaring till Sveriges sjunkande skolresultat i Pisaundersökningen.

Kommunen tog 1991 över ansvaret för skolan från staten. Bakom reformen låg dåvarande skolminister Göran Persson. Det var en förändring av svenskt skolväsende som skulle komma att få stora konsekvenser, inte minst för lärarrollen. Det kom att påverka både lärarjobbets status, läroplanen och lärarutbildningen.

Hela reformen genomfördes under motstånd från lärarna berättar Leif Lewin, professor i statsvetenskap som utrett resultatet av kommunaliseringen. Man tog bort vissa behörighetskrav för att göra det lättare för skolhuvudmännen att styra med lärarkåren.

Maria Jarls som forskat om kommunaliseringens påverkan på kommunerna berättar att kommunerna hade större nytta av lärare med bred kompetens som man kunde placera i olika skolor och på olika stadier utifrån ett arbetsgivarperspektiv

Medverkar gör Leif Lewin, professor i statsvetenskap och Maria Jarls, universitetslektor i pedagogik, Göteborgs universitet.

Sändes första gången i maj 2014.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".