Utredning ger klartecken för tidigare betyg

20 min

- Forskningen om betyg och bedömning visar inga resultat som talar emot betyg från årskurs fyra. Det säger Martin Ingvar, professor i neurofysiologi som har haft i uppdrag av utbildningsdepartementet att utreda frågan.

- Jag kan då säga att det finns inte någon vetenskap som säger att detta är den enda vägen man ska gå och ingen vetenskap som säger att det är absolut livsfarligt att göra det. Och betyg finns i alla OECD- länder utom de nordiska i de här stadierna. Och därför finns det ingenting som avråder från att gå in med tidigare betyg, säger Martin Ingvar.

Sedan två år tillbaka får eleverna sitt första betyg när de går i sjätte klass. Tidigare fick eleverna först betyg i årskurs åtta. Regeringen vill införa betyg från årskurs fyra och Martin Ingvar har gjort en sammanställning åt utbildningsdepartementet av den forskning som finns om betyg. Resultaten från utredningen är ännu inte officiella men i en intervju med Vetenskaps radion berättar Martin Ingvar om sin kartläggning av forskningen. Han säger också att den forskningsgenomgång han har gjort, har lett till att han ser stora brister i mycket av skolforskningen.
- Vad jag har saknat när jag har gått igenom den litteratur som finns är ett helhetsgrepp runt vilka som är de stora faktorerna. Det finns mycket skolforskning som är närmast anekdotisk, säger Martin Ingvar.

Han menar att många studier grundar sina slutsatser på ett alltför litet underlag för att det ska vara möjligt att dra några generella slutsatser. Andra studier är tvärtom baserade på stora mängder registerdata, men är samtidigt långt från skolans verklighet.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".