Läxförhör med Lantzkampen

44 min
Martina Thun och Ulf Danielsson möter Hanna Fahl och David Lagercrantz. Vad minns de av nyhetsveckan som gick? Nyskapande analys och språklig uppfinningsrikedom premieras av den allsmäktige Domaren.