Big data i valrörelsen

20 min
Den någon analoga metoden att möta väljare genom dörrknackning har blivit digital. Till exempel mäter Socialdemokraterna och Moderaterna sina samtal genom en app i mobilen. Syftet är att analysera valkampanjen i realtid, metoderna är tydligt inspirerade av Barack Obamas big data-valrörelse 2012.

På Sveavägen 68 i Stockholm visar Johan Öhrn på Socialdemokraterna upp valmedarbetar-appen som de kallar Sappen. Genom appen kan medarbetaren få samtalsstöd men partiet samlar också in data om att ett samtal ägt rum, var rent geografiskt och vilka frågor som är viktiga för potentiella väljaren.
 – Det är väldigt viktigt att poängtera att det finns ingenstans en möjlighet att se vem det är som har svarat vad utan det är bara i vilket geografiskt område det här samtalet har förts, säger Johan Öhrn.

Även Moderaterna och Centerparitet har utrustat sina medarbetare med liknande appar.
 – Vi tittar på hur samtalskampanjen går och var vi måste göra extrainsatser, säger Per Nilsson, analys- och kommunikationschef på Moderaterna.

Apparna är tydligt inspirerade av de big data-metoder som Barack Obama använde sig av i valet i USA 2012. Men mycket av Obamas metoder går inte att använda i Sverige, bland annat har vi en strängare personuppgiftslagstiftning här. Marie Grusell, medieforsakre vid Göteborgs universitet tror att kampanjmetoder med hjälp av appar som samlar in data kommer bli vanligare i framtida val.