Ebola - hur farligt är det?

20 min
Det förändrade klimatet kan ha en roll i utbrottet av ebola som just nu pågår i Västafrika. - Stora sväningar mellan torka och kraftiga regn ökar risken för utbrott, konstaterar ekofysiologen Mare Löhmus Sundström, Karolinska institutet.

Ebola finns i naturen hela tiden, hos fladdermöss som bär på den. Men störningar i ekosystemet kan göra att smittan sprids mer både bland djur och till människor. 

Mare Löhmus Sundström pekar på en rapport från 2013 som visar att vädermönstren i Sierra Leone ändrats. Torka följd av kraftiga regn har blivit vanligare.

– Det leder till dåliga skördar, vilket gör att människor söker sig till djungeln och bushmeat för att få mat. Och utbrotten börjar med att människor har varit i kontakt med sjuka eller döda djur, säger Mare Löhmus Sundström.

Om den nu pågående epidemin har en sådan koppling till vädersvängningar har ingen hunnit analysera än.

– Men jag är säker på att många forskare kommer att vara intresserade av att kolla det nu efteråt, säger Löhmus Sundström.

Ebolaepidemin har enligt WHO hittills krävt 1900 liv. WHO befarar att den kan komma att smitta 20 000 personer. Men det talas inte om att den skulle bli världsomspännande. Ebolaviruset skiljer sig på ett viktigt sätt från de influensasmittor som riskerar att bli globala epidemier, konstaterar Ali Mirazimi, virolog på Folkhälsomyndigheten:

– Det smittar bara via kroppsvätskor, och sprids inte i luften som influensavirusen gör.

Man kan inte heller tänka sig att ett ebolavirus byter gener med ett influensavirus och skaffar sig nya mycket mer smittsamma egenskaper på det sättet, säger Mirazimi.

– För att den typen av genbyte ska ske måste det vara två ebolavirus som möts, inte ebola och en helt annan sorts virus, säger han.