Lunchekot 4 september

Här finns inget ljud
Nya uppgifter om Kina-affären - Räntan oförändrat låg - WHO kan säga ja till oprövade metoder för att stoppa ebolakatastrof - Sverige kan bli bättre på att se till att utlandsfödda akademiker får jobb