På flykt

Här finns inget ljud
Just nu pågår över 30 väpnade konflikter i världen och fler än 40 miljoner människor är på flykt, enligt Röda Korset. Krig och förföljelse tvingar människor att fly.

Några hittar sin tillflykt i Sverige. En av dem är Urve Avasalu som flydde från Estland efter andra världskriget. Idag är hon gäst i gudstjänsten.

Efter outsägliga umbäranden och en tid i flyktingläger i Danmark, kom vi till Sverige i slutet av 1947. En krigstrött familj, med ett hopp om att åter få uppleva det underbara tillstånd som en normal vardag trots allt är.

Det är prästen Ida Wäreborn som predikar och som leder gudstjänsten, som kommer från Sankt Johannes församlingshem i Malmö.

Elin Lundström sjunger, Andreas Stigsson spelar tvärflöjt och slagverk, Henrik Lundström spelar gitarr.

Texter

2 Mosebok 13:20-22                                           
1 Thessalonikerbrevet 5: 9-11             
Johannes evangelium 13:33-35         

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.  Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.

Musik

Jag nu den pärlan funnit har. Text/Musik: Trad. Orsa             

Psalm 818 ur Psalmer i 2000-talet: Dagbön. Text och musik: Tomas Boström

Ett steg till. Text: Åsa Hagberg. Musik: Nadja Eriksson              

Nattpärlans bön, Kärlek. Musik: Elin Lundström. Nattpärlans bön är hämtad ur boken Andaktspärlor, skriven av Lena Petersson och Göran Söderqvist.           

Intill dig. Text/Musik: Erik Tilling                                                  

Psalm 826 ur psalmer i 2000-talet: Gå med Gud. Text/Musik: Tommie Sewón

Du och jag. Text/Musik: Elin Lundström     

Psalm 11: O store Gud. Text: C. Boberg. Musik: Okänt ursprung