Val 2014: Fredrik Reinfeldt frågas ut inför valet

42 min

Moderaternas Fredrik Reinfeldt frågas ut av Ekots Monica Saarinen och Lasse Johansson. Följ utfrågningen i P1-morgon och i vår livekommentering. Till Fredrik Reinfeldts svar i chatten | Fler nyheter om utfrågningen

Sebastian Chaaban, Ekot. : Hej och välkomna till Ekots utfrågningen av Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt! Utfrågningen börjar 07.15 och kommer även att sändas direkt via webb-tv.

Du kan följa sändningen här: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/423606?programid=4657

07:05, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Fredrik Reinfeldt frågas ut av Ekots Monica Saarinen och Lasse Johansson.

Efteråt kommer statsminister Reinfeldt även att svara på frågor i chatten, med start 08.10.

07:05, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Nu befinner sig Fredrik Reinfeldt i Ekots studio!

07:08, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Nu börjar utfrågningen med att statsminister Reinfeldt hälsas välkommen!

07:10, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Utfrågningen går direkt in på flyktinfrågan. Hur ska Reinfeldt få kommuner att ta emot fler flyktingar?

07:10, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Vi har tillsatt en utredning och har sett flera kommuner tagit mer ansvar, säger Reinfeldt.

07:11, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Fråga: Patric Åberg som är moderat kommunalråd i Östra Göinge och som tagit emot drygt 2 400 flyktingar sedan 2012 – säger till tidningen Dagens Industri – ”vi måste sluta dalta med dom som inget gör”

07:11, 26 August 2014


Fredrik Reinfeldt på plats i Ekots utfrågning denna morgon.

Fredrik Reinfeldt på plats i Ekots utfrågning denna morgon.

07:12, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : - De tycker jag är viktigt att säga vi har förändrat sättet att ta emot människor till Sverige, vi har en arbetslinje, att få ut människor i arbete. Det är ofta driftiga människor som kommer med utbildning som känner en frustation för att inte kunna komma ut i arbetsmarknaden.

07:12, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : - Då måste man också se till bostadssituationen, detta val går vi till val på Sverigebygget, där mycket handlar om ett ökat bostadsbyggande.

07:13, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Reinfeldt får frågan om att nästan 11-12 tusen flyktingar väntar på bostäder.
- Det har blivit mer kommuner som står öppna och tar emot.

07:14, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Fråga: Reinfeldts partikollega Carina Wutzler i Vellinge – som tagit emot ett 30-tal ensamkommande flyktingbarn sedan 2010 – en bråkdel av Östra Göinge - hon säger att ”Vi hjälper till, vi betalar 80 miljoner i utjämningssystemet”.

- Vellinge är ett exempel på en kommun som sagt att de nu vill ta emot ensamkommande flyktingbarn, det tycker jag i grunden är bra.

07:16, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Har hon lyssnar på din poäng att öppna sitt hjärta?

- Nu ser vi en situation där många kommer, och vi ser nu att Vellinge har ändrat sig.

07:17, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Fråga: I helgen sa Anders Borg att det behövs 25 miljarder i inkomstförstärkningar dom närmaste åren – fram till 2018 – Konjunkturinstitutet ,KI, är förvånad och menar att förstärkningsbehovet har funnits länge.


- Vi tror att resursutnyttjande kommande år kommer att stiga och ligga i balans till 2018.De som vill ha stora skattehöjningar tror vi kommer att slå mot konkurranskraften och hota många jobb.

07:18, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : KI menar att om överskottsmålen 2018 ska nås och välfärden behållas på samma nivå – då krävs det 120 miljarder i inkomstförstärkningar.

- Vi har en grundläggande fråga, går det genomföra stora skattehöjningar som KI förslår utan att det hindrar Sveriges konkurranskraft. Vi tror inte det är möjligt.

07:19, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Reinfeldt får mer frågor angående KI:s bedömningen angående skatter och välfärden.

- Vi har de två synpunkterna att vi tror de massiva skattehöjningar de förslår kommer att leda till massiva folkliga protester.

07:22, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Reinfeldt får frågan angående förslaget om skatter på banker och försäkringsbolag

- Det är så här att vi har ingen moms på finansiella tjänster, vi tycker det leder till en situationen där den finansiella marknaden är lägre beskattat än andra.

07:23, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : - Vi bedömer att just den finansiella sektorn kan den här typen av skatt tas ut utan att det påverkar antalet tjänster i sektorn.

07:24, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Fråga: vad är din bedömning av Ryssland som ett hot?

- Att Ryssland just nu utvecklas i en väldigt auktoritär riktning. Och att Putin känner en press av den demokratisering som sker i Europa

07:26, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Hur ser Reinfeldt på anslagen till försvaret?

- Vi har sagt att vi måste förbereda resurserna till försvaret. Till insatser och övningar.

07:27, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : - Vi skjuter till pengar framför allt till förbandsverksamheten, och vi förbereder en höjningen av försvarsanslagen.

07:27, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : - I grunden är vi mitt i en försvarsreform som vi anser stärker Sveriges försvarsförmåga.

07:28, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : - Vi gjorde en bedömning att den sovjetiska krigsmakten förföll. Nu har vi på senare tid sett att man ökar sina försvarsansträningar igen. Det ska nog inte automatiskt översättas som anfall mot Sverige eller en strävan mot svenskt område, säger Reinfeldt.

07:30, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Reinfeldt får frågan angående om hur han tror den ryska ekonomin kommer att orka med att fortsätta rusta upp den ryska militären.

- Vi är rätt övertygade om att den ryska ekonomin lider rätt hårt av de sanktioner som satts in.

07:31, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Dags för några kortfrågor – Ekot vill ha snabba och spontana svar – och Ekot har bett lyssnarna om hjälp med detta – här en fråga från Birthe Lundvik i Stockholm:

”Fredrik Reinfeldt – tycker du att det bör vara kriminellt för svenska medborgare att åka utomlands och strida med ISIS och andra terrorgrupper?”

07:31, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : - Jag är beredd att titta på en sådan lagstiftningen, jag har sett att andra länder tittat på det.

07:32, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Norges regering diskuterar om man personer som strider med jihadister ska förlora sitt norska medborgarskap;

Är det aktuellt i Sverige?

07:32, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : - Nej, det kan jag inte. Jag tycker inte man ska ge sig in i diskussioner om medborgarskap på det sättet. Men det är ett problem som vi ser växer-

07:33, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Fråga: Reinfeldt har skrivit en bok med titeln ”det sovande folket” – efter 8 år med alliansen – är svenska folket piggare?

- Jag kan i alla fall se att det är fler som jobbar, säger Reinfeldt och skrattar till vid frågan.

07:34, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Vad bör förstatligas först – sjukvården eller skolan?

- Jag tror i grunden på lokalt självstyrande. Nej, Moderaterna tror inte på förstatligande.

07:35, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Har du fler kortfrågor till de partiledare som är kvar – imorgon är det miljöpartiets Åsa Romson – skicka dem till val@sverigesradio.se

07:35, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Utfrågningen går över till arbetsmarknadspolitik.

Nästa år räknar Arbetsförmedlingen med att 70% av samtliga inskrivna arbetslösa höra till dom som står långt från arbetsmarknaden. Personer födda utanför Europa, äldre arbetslösa (55-64 år), arbetslösa med funktions-nedsättning och arbetslösa med låg utbildning;


- Vi har tillfört många nya metoder, subventioner och verktyg, jag tycker ibland att när arbetsförmedlingen får kritik, så ser man inte alla de förutsättningar som Arbetsförmedlingen jobbar med.

07:37, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Fråga: (C) tycker inte att Arbetsförmedlingen klarar sitt uppdrag. Dom vill införa en jobbpeng och låta privata arbetsförmedlare ta över en del av Arbetsförmedlingens jobb;
----är det en lösning?

- Fast vi har redan flera privata som jobbar med arbetsförmedling, det har tidigare varit en kritik mot de reformerna som nu även ses över.

07:39, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : - Vi gör väldigt mycket för att skapa större förutsättningar och skapa förutsättningar för folk som står långt från arbetsmarknaden, säger Reinfeldt.

07:40, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : För två år sen lanserade Reinfeldt de så kallade YA-jobben, Yrkesintroduktions-Anställningar. Hittills har det blivit 200 YA-jobb.

- Avtalen finns på plats, jag tror det i grunden är ett instrument som svensk arbetsmarknad behöver. Men det måste också användas av arbetsmarknadens parter.

07:43, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Enligt Arbetsförmedlingen kan det möjligen bli 900 i slutet på året. Det är fortfarande väldigt långt från förhoppningarna på 30.000.

- Jag tror att i grunden behöver arbetsmarknaden den här typen av lösningar då många marknader står inför stora generationsväxlingar. Till slut kommer det ner till att arbetsmarknad och fack måste använda sig av de verktyg som finns.

07:45, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : - Jag hade önskat att de instrument som finns hade använts i större utsträckningen, men vi ser nu att allt fler unga får jobb.

07:46, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Fråga: Centerpartiet vill också tillåta småföretag utan kollektivavtal få ta emot YA-jobbare.
----är du beredd att gå dom till mötes?

- Vi valde att inte göra det i första steg, då det var fackliga parter som motsatte sig det, jag skulle inte utesluta att gå vidare med det framöver.

07:47, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Nu avslutas utfrågningen med statsminister och Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt.

07:48, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Nu efteråt kommer statsminister Reinfeldt även att svara på frågor i chatten här, med start 08.10! Det går bra att redan nu börja ställa era frågor!

07:48, 26 August 2014


Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) befinner sig vid datorn och är redo att svara på era frågor! Chatten drar igång vid 08.10

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) befinner sig vid datorn och är redo att svara på era frågor! Chatten drar igång vid 08.10

08:04, 26 August 2014

Fredrik Reinfeldt (M): Hej nu är jag på plats.

08:06, 26 August 2014

Stefan: Vid en valförlust, kommer Alliansen vara kvar som Alliansen i opposition?

Fredrik Reinfeldt (M): Ja, vi kommer att rösta för vår egen budget, oavsett valresultat. Alliansen är ett samarbete mellan fyra partier som delar många uppfattningar i för Sverige viktiga frågor. Det är ett samarbete för att kunna ta regeringsansvar, men som jag tycker också bör fortsätta oavsett valresultat.

08:09, 26 August 2014

Stefan: Kommer Alliansen samarbeta med SD?

Fredrik Reinfeldt (M): Nej, En röst på S, V, MP eller SD är en röst för en ny regering.

08:09, 26 August 2014

Bengt P: Skulle inte en tusenlapp extra i plånboken betyda mer för konsumtionen om den gick till den som har lite att spendera än den som redan har goda resurser? Varför är det bra att öka klyftorna mellan de som har och de som inte har?

Fredrik Reinfeldt (M): Poängen med lägre inkomstskatter är att det stärker drivkrafterna för arbete och leder till varaktigt högre sysselsättning. Vi har många gånger riktat förstärkningar till människor som inte arbetar för att lägga grund för bra sammanhållning.

08:12, 26 August 2014

Bo Näsström: När kommer skatten på pension att ha sänkts till samma nivå som för lön från anställning och i vilken takt kommer det att ske.

Fredrik Reinfeldt (M): Hej Bo, vi lovade i valet 2010 att den skillnad i beskattning som finns mellan förvärvsinkomster och pensioner inte var ett självändamål och att skillnaden skulle minska under den här mandatperioden. Vi har hållit vad vi lovat. Vi har nu fem gånger sänkt skatten för pensionärer, 99 procent av alla pensionärer har därför fått minst 500 kr mer i månaden under våra år. Vi lovar nu inga ytterligare ofinansierade skattesänkningar. I våra prognoser tror vi på stark utveckling för pensionsuppräkningarna 2015-2016.

08:16, 26 August 2014

Emil Vikström: Har M till avsikt att ytterligare förstärka försvarsmaktens anslag under kommande mandatperiod med tanke på osäkerheten i vårt närområde. Försvaret är kraftigt underdimensionerat i mina ögon.

Fredrik Reinfeldt (M): Hej Emil, vi föreslår satsningar på försvaret i två steg. Först vill vi tillföra resurser till bättre incidentberedskap, mer övningsverksamhet, fler flygtimmar och mer resurser till våra sjöstridskrafter. Vi satsar också mer på Gotland. I en andra satsning vill vi också öka på materialanslagen och möjliggöra mer personal. Vi behöver förstärka vår försvarsförmåga ytterligare i ljuset av växande säkerhetspolitiska utmaningar.

08:20, 26 August 2014

Frustrerad: Många unga bryr sig inte om att rösta. Deras röst blir inte hörd eller ignoreras. Är det så demokrati ska fungera? Vad kan du göra åt saken?

Fredrik Reinfeldt (M): Jag tror det är viktigt för alla att känna delaktighet i vårt samhälle. Då känner man också engagemang för att rösta. Jag besöker ofta skolor och talar inför elever och svarar på frågor. Vi förbereder flera förslag för bättre utbildning, fler jobb och bostäder. Frågor vi vet är viktiga för många yngre.

08:23, 26 August 2014

Magnus: Hur ser du på möjligheterna att minoritetsregera efter valet?

Fredrik Reinfeldt (M): Hej Magnus, vi är vana vid minoritetsregeringar i Sverige. Det av de två regeringsalternativen som är störst i valet bör regera. Problemet är att vi inte vet hur många partier som ingår i någon form av vänsterregering.

08:25, 26 August 2014

André H: Om ett par decennier kommer Sveriges kärnkraftverk att vara uttjänta. Hur vill Moderaterna ersätta 40 procent av elförsörjningen? Är den forskningsreaktor som ni flaggat för ett steg mot nya kärnkraftverk?

Fredrik Reinfeldt (M): Hej André, Sveriges energipolitik möjliggör för såväl nyinvesteringar i befintliga tio aggregat som att nybygga och ersätta. Det ska ske på marknadsmässiga villkor. Vi satsar samtidigt på stöd för att våra förnybara energikällor ska växa sig större. Vi har nu passerat 50 procent förnybar energiproduktion.

08:28, 26 August 2014

Carina: Vilken värld vill M bygga? Vilka framtidsvisioner har ni om Sverige?

Fredrik Reinfeldt (M): Hej Carina, jag vill att Sverige ska vara ett öppet samhälle som står upp för frihandel och förutsättningar för människor runt om i världen att komma in i det svenska samhället. Länder som är öppna, präglade av stor frihet, som satsar på jobb och företagande och en ansvarsfull ekonomisk politik är de bästa samhällen som finns i världen. Där befinner sig Sverige och så vill jag och min Alliansregering att vi ska fortsätta framåt. Vi föreslår därför ett Sverigebygge i denna valrörelse som ska möjliggöra höghastighetståg, utbyggd kollektivtrafik, fler bostäder och ännu fler jobb.

08:33, 26 August 2014

Fredrik Reinfeldt (M): Tack för alla frågor. Fredrik

08:33, 26 August 2014

Sebastian Chaaban, Ekot. : Nu avslutar vi chatten och tackar statsminister Fredrik Reinfeldt (M) som deltog!

Och tack till alla ni som ställde frågor!

08:37, 26 August 2014

Ekots partiledarutfrågningar inför valet sänds i P1-morgon, med start 07:15 måndag till torsdag veckorna 34 och 35. Utfrågningen sänds direkt i P1, i appen Sveriges Radio Play, och i webb-tv på sverigesradio.se/val.

Du som lyssnar bjuds in att skicka in dina förslag till utfrågningens kortfrågor. Läs mer och inspireras av tidigare års utfrågningar här.

Efter utfrågningen svarar partiledarna på lyssnarnas chattfrågor - direkt i vår liverapportering. Och när Ring P1 drar igång 09:20 är partiledarna med för att prata direkt med lyssnarna.

Se klipp ur utfrågningen med Moderaterna inför förra valet nedan:

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista