Att be med kroppen – Johanna Lundström

5:20 min
Fysiska övningar kan ibland vara en god hjälp för att kunna be om andlig disciplin.

Johanna Lundström är lekmannaledare i EFS kyrkan i Örnsköldsvik och gymnasielärare i svenska som andraspråk.

I veckans morgonandakter talar Johanna om bönens in- och utsida. Om hur ande, kropp, tanke och handling hör ihop.

Text

Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset.
Löp då för att vinna det. 
Var och en som tävlar måste försaka allt – löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. 
Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. 
Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta.

Musik

I will sing med The Brilliance
Mästare håll takten med Linn Mårdstam