Jag är tveksam till att rösta

30 min
Mashir Ahmed som alltid har röstat tidigare är tveksam denna gång. Hon upplever att politikerna inte bryr sig om Biskopsgården, stadsdelen i Göteborg där hon har bott i 20 år. -Utanförskapet i området blir bara större för varje år, säger hon.

Enligt Statistiska Centralbyrån är valdeltagandet bland utrikes födda personer lägre än bland svenskfödda. Biskopsgården är ett  bostadsområde som sticker ut där deltagandet brukar vara lägre än genomsnittet.

Ahmed Mamet har röstat en gång förut. Nu tänker han inte gå till valurnorna.
-Det är så många löften som man ändå har slutat tro på, säger han.

Hawa Ali Mahamed och Ubah Abdi, två demokratiambassadörer som ska få fler Biskopsgårdsbor att rösta. De bor i området och har ett stort lokalt kontaktnät. Båda är aktiva i olika kvinnogrupper. 
-Vi vill berätta att en röst ger makt, säger Ubah. 

Programmet är gjort av Cecilia Mora

cecilia.mora@sr.se