Att springa sin längtan – Johanna Lundström

7:14 min
Ibland kan konkreta handlingar få bli fysiska tecken och symboler för det inre livets längtan.

Johanna Lundström är lekmannaledare i EFS kyrkan i Örnsköldsvik och gymnasielärare i svenska som andraspråk.

I veckans morgonandakter talar Johanna om bönens in- och utsida. Om hur ande, kropp, tanke och handling hör ihop.

Text

Markus 12: 28-34

Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.  Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” 

Musik

I will sing med The Brilliance
Detta är min längtan med Johan Sundqvist