Att bärga en skam – Johanna Lundström

7:24 min
Konkret hjälp vid konkreta problem kan vara en modell för hur vi kan bistå även vid mer genomgripande svårigheter i livet.

Johanna Lundström är lekmannaledare i EFS kyrkan i Örnsköldsvik och gymnasielärare i svenska som andraspråk.

I veckans morgonandakter talar Johanna om bönens in- och utsida. Om hur ande, kropp, tanke och handling hör ihop.

Text

Galaterbrevet 5:22 – 6:2

Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,  ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. 

Musik

I will sing med The Brilliance
Vilken vän jag fann med Gemenskap