Att överleva en djungel – Johanna Lundström

5:34 min
Fysisk och konkret uthållighet vid extrema situationer kan inspirera till uthållighet i tron.

Johanna Lundström är lekmannaledare i EFS kyrkan i Örnsköldsvik och gymnasielärare i svenska som andraspråk.

I veckans morgonandakter talar Johanna om bönens in- och utsida. Om hur ande, kropp, tanke och handling hör ihop.

Text

Psalm 42: 1-6

Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud.
Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden.

Musik

I will sing med The Brilliance
Psalm 130 med David Ivarsson