Bengt Gustafsson

4:33 min
Kan man resa i tiden?

Bengt Gustafsson är professor i astronomi vid Uppsala universitet och har en liten småplanet uppkallad efter sig. Han har engagerat sig i mycket annat – i utvecklingsfrågor, miljöfrågor och världsbildsfrågor, men har, barnslig som han är, inte förmått överge sina stjärnor.