Bengt Gustafsson

4:19 min
Är verkligheten i själva verket en enorm datorsimulering?

Bengt Gustafsson är astronomiprofessor från Uppsala universitet och har en liten småplanet uppkallad efter sig. Han har engagerat sig i mycket annat – i utvecklingsfrågor, miljöfrågor och världsbildsfrågor, men har, barnslig som han är, inte förmått överge sina stjärnor.