Tusen ton olja i havet – hur gick det sedan?

20 min

I mitten av september 2011 flöt över tusen ton bunkerolja in till Tjörns nordvästra kust. Arbetet med att göra rent stränderna har pågått utan uppehåll sedan dess, och ännu är inte all olja borta. Vetandets värld besöker öarna som drabbades av Bohuskustens värsta oljenedsmutsning någonsin, för att ta reda på hur miljön har påverkats och hur mycket olja som finns kvar på stränderna inför sommarens bad- och båtsäsong.

Den oljedrabbade kusten består av ett 50-tal öar och mindre klippöar, som till största delen ingår i olika sorters naturskyddsområden. Bland annat omfattas Kaurö av fågelskydd, och där häckar ett stort antal sjöfåglar under våren. Eftersom man inte hann få bort all olja innan fåglarna kom tillbaka efter vintern, har man lagt ut torv som ska hindra att djuren kommer i kontakt med oljan.

Länsstyrelsen gör en extra fågelinventering och genomför också en uppföljande miljöstudie av vattenmiljön. Marinbiologen Anna Dimming har tagit prover på blåmusslor, som visar att vattnet har blivit förorenat av cancerframkallande polyaromatiska kolväten (PAH) från bunkeroljan. Men halterna anses inte utgöra någon hälsorisk för människor.

På sommaren fördubblas Tjörns invånarantal och flera hundra tusen personer besöker någon eller flera av kommunens 1500 öar. Kustremsan som drabbades av oljeutsläppet tillhör ett av de mest populära besöksmålen för båtturister, och förutom alla som gör dagsutflykter eller seglar förbi, räknar man med att cirka 60 000 personer övernattar i båt i någon av naturhamnarna. Lagom till semestrarna ska det mesta av oljan vara borta, säger kommunens räddningschef Carl-Ian Bissmark, men besökare bör hålla utkik efter röda varningsskyltar och se till att inte trampa i oljan och sprida den vidare i naturen.

När det gäller olja som kommer in till land är det varje kustkommuns ansvar att ta hand om den, medan Kustbevakningen sköter saneringen av olja som ligger i havet. Tjörns kommun räknar med att oljan kommer kosta kommunen totalt 80 miljoner kronor att få bort, utgifter som sedan ska kompenseras av staten. Staten kräver i sin tur ersättning från det försäkringsbolag som försäkrade det Maltaregistrerade fartyg som spillde ut oljan vid en kollision utanför Jylland.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".