Att läsa Los Angeles och globala protester

14 min
I vår serie ”Att läsa en stad” berättar frilansjournalisten Mattias Hagberg om Los Angeles: en stad alla besökt på ett eller annat sätt - men få har känt sig hemma i. Vi hör också frilansjournalisten Natacha López om BBC-kollegan Paul Masons nya bok, där han söker gemensamma nämnare för världens proteströrelser.

Det har under lång tid funnits två parallella berättelser om Los Angeles. Los Angeles - den fria solstaden, där människor kan söka asyl undan industrisamhällets tristess. Och Los Angeles - en mörk plats, befolkad av förbrytare på alla nivåer i samhället.

Mattias Hagberg berättar om en stad som alla besökt på ett eller annat sätt, men som få har känt sig hemma i.

Samma känsla av overklighet och tomhet återfinns i Bret Eston Ellis omtalade och omskakande debutroman Less Than Zero från mitten av åttiotalet, och i James Freys försök att porträttera själva staden i Bright Shiny Morning från 2008. Frågan är om inte den där känslan av tomhet pekar mot något viktigt. Los Angeles, den verkliga, fysiska platsen är så omfattande, så motsägelsefull, så innehållsrik, att den omöjligt går att beskriva eller ens greppa.

Hör också Natacha López om den globala proteströrelsen. BBC-journalisten Paul Mason har rapporterat om 2011 års protestvåg för TV-programmet Newsnight, och i en ny bok söker han nu kopplingar mellan protesterna. Detta under resor från Tunisien till Chile och från Grekland till Wisconsin.

Mason menar att vissa saker förenar: att det är en ung, välutbildad men underpriviligierad medelklass som protesterar. Och att det handlar lika mycket om individen mot hirerarkierna, som om fattiga mot rika.