Om vårt eget och de fattigastes lidande

14 min

På temat "Guru då, död idag?" hör vi i dag journalisten Mattias Hagberg om den franska filosofen Simone Weil och hennes syn på lidandet: det är nödvändigt med egna erfarenheter för att förstå andras lidande. Hör också frilansjournalisten Olof Ohlsson om en ny bok av en läkare som specialiserat sig på världens fattigaste. Enligt honom är lidandet ett strukturellt problem som drabbar de fattigaste hårdast.

Den franska filosofen Simone Weil hade en mycket radikal syn på lidandet. Hennes etiska hållning var att det inte räcker med att tänka på andras lidande - det måste också erfaras.

I hela sitt korta liv strävade Weil efter att leva sig in i andras lidande och kämpa för en revolution som skulle göra slut på krig och hunger. Mattias Hagberg reflekterar kring Simone Weil och hennes eventuella betydelse idag.

Vi hör också Olof Ohlsson uppmärksamma en ny bok av läkaren och antropologen Paul Farmer. Farmer är specialiserad på infektionssjukdomar och har lång erfarenhet som läkare bland världens fattigaste - bland annat från Haiti. Enligt Farmer beskrivs lidandet i världen ofta som om det är ett resultat av tillfälliga kriser.

Det stämmer inte, menar Farmer: lidandet beror på permanenta brister. Lidandet är ett strukturellt problem som drabbar världens fattigaste hårdast.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".