"Big Boys Gone Bananas" i USA: Men hur fungerar pr-konsulterna i Sverige?

20 min

Nästa vecka har malmöfilmaren Fredrik Gerttens nya dokumentär "Big Boys Gone Bananas!" premiär. Den handlar om hur den amerikanska bananjätten Dole med hjälp av pr-konsulter på olika sätt och med mer eller mindre smutsiga metoder försökte stopppa hans tidigare dokumentär "Bananas". Och de lyckades delvis i USA, däremot inte i Sverige. Men hur fungerar pr-branschen i Sverige? Får ett svenskt storföretag samma råd? Och vad betyder den obalans som uppstår nu när medierna skär ner antalet journalister samtidigt som pr-konsulterna bara blir fler?

Vi har bjudit in Fredrik Gertten och Hans Gennerud, ordförande i, föreningen som organiserar de större företagen inom pr-branschen, för att svara på dessa frågor. 

Gennerud är dessutom arbetande styrelseordförande ii Stockholm - en av Sveriges största pr-byråer.

Kriskommunikation även i Sverige

Är skrämseltaktik, försök att kontrollera medierna, pr-spinn och andra knep som visas upp i Big Boys Gone Bananas, också något som Sveriges experter på området lär ut? Hur fungerar så kallad kriskommunikation, "damage control", i Sverige?

I filmen ser vi hur Dole försöker få journalister att inte skriva, eller skriva negativt, om den "naive" svenske filmaren och hans dokumentär.

Ville dölja att bananarbetarna blev sterila

Bananas handlade som bekant om hur bananarbetarna i Nicaragua skadades på olika sätt, blev sterila, av att Dole använde förbjudna bekämpningsmedel.

Men advokaten som företrädde arbetarna var en skum bedragare som bara ute efter deras pengar, lyckades Dole få de flesta att tro.

LA-festivalen skrämdes upp 

Även sponsorer och andra inblandade fick agressiva brev. Arrangörerna av filmfestivalen i Los Angeles backade av rädsla, men visade till slut filmen utom tävlan.

Fast kanske är det Fredrik Gertten som var skickligast på pr-området? Han fick stöd av riksdagen och inte minst av Max hamburgare och ICA-koncernen, som reagerade mot Doles metoder.

Efter lång och hård kamp drog den tilltufsade storkoncernen Dole tillbaka sin stämning. Då hade Gerttens film fått ett väldigt mycket större genomslag än den annars skulle fått.

Bör även svenska lobbyister registreras?

Men hur fungerar pr-branschen i Sverige? Borde inte lobbyisterna registreras som i USA, där de som försöker påverka politikerna är tvingade att visa upp sina kort.

Diskussion alltså mellan Gertten och Gennerud.

(Big Boys Gone Bananas har premimär på fredag den 24 februari och kommer dessutom att visas i riksdagen den 29 februari.)