Globalt initiativ ska minska kortlivade klimatgaser

20 min
Miljöminister Lena Ek och USAs utrikesminister Hillary Clinton har lanserat ett globalt initiativ för att minska utsläppen av sot, metan och marknära ozon. Sverige, USA, Bangladesh, Mexico, Canada och Ghana ska gå i spetsen både för minskade utsläpp och ökad kunskap om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, short-lived climate forcers (SLCF). Minskade utsläpp av kortlivade klimatgaser ger snabbare effekt än minskade koldioxidutsläpp och åtgärderna är relativt enkla och handfasta.

Utsläppen av gaser som metan, ozon, freon och svart sot utgör en nästan lika stor del av växthusgaserna i atmosfären som koldioxid. Men till skillnad från koldioxid, som kan stanna kvar i atmosfären i upp till ett århundrade, försvinner dessa kortlivade gaser på bara några veckor eller månader. Kan vi minska utsläppen av metan, ozon och svart sot ger det tydliga resultat inom bara ett par årtionden, visar en rapport från FNs miljöorgan UNEP.

I rapporten finns också en rad åtgärder för att minska dessa utsläpp. Till exempel att fånga in metangas från boskap och soptippar, täta läckor i pipelines och rena utsläpp från spisar och brännugnar som eldas med biomassa. Frilansjournalisten Claes Andreasson har tittat närmare på några av förslagen i UNEPs rapport. Reportaget sändes första gången i september 2011.