Ring P1!

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat djurskydd, väktarvåld och störande bergochdalbanor. Programledare: Tomas Tengby.