Laviner - faran finns i mänskligt beteende

20 min
Nu handlar lavinforskningen allt mer om mänskligt beteende. Det är alltid en stor fara med laviner, men genom att lära sig mer om psykologi kan skid- och skoteråkare minska risken att hamna i en lavin.

De tre vännerna hade gjort hundratals turer i fjällen och kunde mycket om snö och laviner. Ändå utlöste Andrea Mannberg, Maria Hedberg och Stefan Martin en lavin i Kittelfjäll i februari 2014.

– Det är till och med så att just att de är erfarna statistiskt ökar risken för att hamna i en lavin, säger Stefan Mårtensson, lavinforskare vid Luleå tekniska universitet.

Forskningen om laviner handlar, både internationellt och i Sverige, nu allt mindre om snö och i stället allt mer om mänskligt beteende och risktagande. Laviner är ju alltid en fara, men hur stor risk de medför för oss skidåkare beror på hur vi kan hantera risk och riskbedömning, menar forskarna.

Regeringen har också gett i uppdrag till Naturvårdsverket att jobba vidare för ett nationellt lavinprognossystem i Sverige. Som det är nu görs prognoser bara för skidområden, och där tar bland andra pistör Johan af Ekenstam i Hemavan bort riskern, bland annat genom att spränga laviner.

I programmet medverkar offpist-skidåkarna Andrea Mannberg, Maria Hedberg och Martin Stefan samt Stefan Mårtensson, doktorand vid Luleå tekniska universitet och Johan af Ekenstam, pistör.