Vostoksjön nådd efter 20 års borrande i isen

25 min
Det var i onsdags som forksningsledaren Valerij Lukin kungjorde att hans medarbetare, efter 20 års arbete, lyckats borra sig ner hela vägen till Vostoksjön, en sjö till ytan dubbelt så stor som Vänern. Det som gör det här till en stor bedrift är att Vostoksjön är täckt av ett nästa fyra kilometer tjockt istäcke, och på grund av isen har sjön varit isolerad från omvärlden i minst 20 miljoner år.

Trots den långa isoleringen och trots de bistra förutsättningarna förväntar sig forskarna att det finns liv i Vostoksjön. Nu är sommaren på Antarktis slut och de ryska isborrarna har snabbt fått lov att lämna Vostokbasen för att inte fångas av den antarktiska vintern.

Statsminster Fredrik Reinfeldts utspel som fått mycket plats i media, att svenska folket nog bör vänja sej vid tanken på att jobba fram till 75, att pensionsåldern på sikt kommer att behöva höjas med 10 år!

Orsaken är att vi lever allt längre och att det kommer att blir en orimlig arbetsbörda för den arbetande delen av befolkningen att försörja ett växande antal friska, arbetsföra, pensionärer.

Regeringen bygger delar av sitt resonemang på en artikel som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet 2009, där gjordes prognosen att de barn som föds nu på 2000-talet, i rika länder som till exempel Sverige, av de barnen beräknas hälften få uppleva sin hundraårsdag.

Lena Kilander är universitslektor i geriatrik på Uppsala universitet och överläkare på minnesmottagningen på Akademiska sjukhuset.

Vi frågade henne hur hon ser på statsministerns utspel.

Vår redaktör för sociala medier, Torill Kornfeldt, berättar om ett nytt fenomen på twitter och bloggar, nämligen #IamScience.