Människor och tro 20120210

44 min
Religiosa underströmmar och övertoner i revoltens Syrien. Samtal med Leif Stenberg, chef för Centrum för Mellanösternstudier. Ungdomsstyrelsens kartläggning av vigselliknande ceremonier öppnar för frågor hur samfunden kontrollerar och utbildar sina vigselbehöriga. Klarar samfunden myndighetsutövandet? Vore det bättre att staten sköter det juridiska och samfunden tar hand om det religiösa ceremonierna. Reportage från Kammarkollegiet av Arvid Hallberg som också talat med företrädare för Förenade islamiska föreningar, som nyss återfått samfundets vigselrätt. Reportage av Sören Wibeck med en imam, som tidigare haft vigselbehörighet men förlorat den. Diskussion med Johan Linander, riksdagledamot för Centerpartiet och Maryam Jazdanfar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna om en civilrättslig äktenskapslagstiftning vore att föredra framför nuvarande system. Samtal med Misha Jaksic, präst i serbisk ortodoxa kyrkan om äktenskapssynen i den ortodoxa kyrkan. Reportage från New York med en musl