En läkemedelsindustri i förändring

20 min
Det vi ser nu är att de stora läkemedelsföretagen drar ned på egen forskning och istället ägnar sig åt att industrialisera och marknadsföra läkemedel som tagits fram av små bolag. Nedläggningen av Astra Zenecas neurovetenskapliga forskning i Södertälje är bara ett exempel på hur läkemedelsindustrin har förändras.

Att Astra Zeneca lägger ner sin forskning i Södertälje var bara att vänta, enligt Thomas Hedner, nybliven doktor i ekonomi vid Linköpings universitet. I sin avhandling beskriver han hur små läkemedelsföretagen får allt större betydelse för forskningen och för framtagandet av nya läkemedel. De större bolagen ägnar sig allt mindre åt egen forskning och allt mer åt att köpa in mindre bolags lovande idéer, menar han.

 −De stora företagen kommer att gå mer och mer mot marknadsföring, organisation, global distrubution, storskalig produktion och liknande, men när det gäller innovationsplattformar kommer de att finnas inom de små bolagen, säger Thomas Hedner, som inte bara är ekonomiforskare i Linköping utan också professor i klinisk farmakologi vid Sahlgrenska akademien i Göteborg. Han är dessutom själv entreprenör i läkemedelsbranschen.