Grammatik med kraft

24 min
Har vi under senare år börjat ändra ordföljden i vårt språk, undrar en lyssnare i veckans program. Hon har lyssnat på politiker som i sitt tal fogar samman meningar som förr var otänkbara, och hon har till och med stött på den nya ordföljden i tidningstext. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar den och andra lyssnares frågor om grammatik. Alla veckans frågor: - uttrycket ”kan man säga” leder till en diskussion om ’vaghetsmarkörer’ - ”Stockholm är vackert!” - förvirring och ’den’ och’det’: ”en av de första länderna” - ritualet/ritualen - "den nationella samordnaren" - ordföljd i frågebisatser - språkvårdens syn på konstig ordföljd, förr och nu