OBS

15 min
Strax efter andra världskriget satte sig några av den tidens främsta tänkare - filosofer, diplomater och politiker från olika delar av världen - för att formulera ett dokument som skulle hindra det fasansfulla att hända igen. FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna är fortfarande en av de konstitutionella grundbultarna för yttrandefriheten. Den antogs i december 1948 efter ett intensivt arbete under ledning av den amerikanska FN-delegaten och före detta presidenthustrun Eleanor Roosevelt. I den andra delen av OBS miniserie om yttrandefrihetens grundvalar gör Mattias Berg här ett porträtt Eleanor Roosevelt, känd för sin envisa vilja att hela tiden hitta kompromisser och frågar sig samtidigt hur en ny deklaration kring begreppet mänskliga rättigheter skulle formas.