Kulturnytt 20120201 1305

15 min
Lisa Bergström och Roger Wilson från Göteborgs filmfestival, Svenska filminstitutet har gett produktionsstöd till konstnären Anna Odells långfilmsdebut "Untitled", med preliminär premiär 2013. Daniel Alling från presentationen av programmet för filmfestivalen i Berlin som tar vid nästa vecka. Arbetsmiljöverket ska titta närmare på filmbranschens arbetsmiljö. Mårten Arndtzén om den så kallade "primary-utställningen" Abstract Possible, på Bukowskis i Stockholm, sammanställd av Maria Lind, chef på Tensta konsthall. Krönika: Maria Edström om ”det infrysta romska kulturåret. Chef för nästa Venedigbiennal sommaren 2013 blir Massimiliano Gioni, 38 år och tidigare bl a chef för Gwangjubiennalen i Sydkorea. Maria Sjökvist om den västafrikanska reaggeartisten Tiken Jah Fakoly som riktat udden mot Afrikas makthavare.