Att dricka av livets vatten - Cristina Virdung

Här finns inget ljud
Kvinnan vid Sykars brunn är föremål för dagens betraktelse. Vi besöker den brunn där en samarisk kvinna gav Jesus vatten att dricka.

På pilgrimsvandring i det heliga landet är temat för veckans morgonandakter. Cristina Virdung, präst i Skillingaryd i Småland, håller veckans andakter där hon tar oss med på pilgrimsvandring.

Kroppen torkar ut mycket snart om vi inte får vätska. Vårt andliga och själsliga liv torkar ut om det inte fylls på med livets vatten. Det som var livets vatten för kvinnan var att Jesus sa till henne allt hon hade gjort. Han avslöjade henne kärleksfullt och nåderikt. Det var livets vatten för henne. Sådant vatten behöver vi alla.

Cristina Virdungs pilgrimsvandring tar oss nu till frågorna:
Var tar du det levande vattnet?
Var kan du hämta ny kraft?
Unnar du dig att sitta en stund på brunnskanten och dricka av det levande vattnet?

Text

Johannes 4:7-11

Jesus svarade henne:
”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig:
Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.”

Musik

Brunnen/Michael Johnsson.

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.50
    Michael Johnson - Brunnen
    Kompositör: Michael Johnson
    Bolag: Saknas