"Som i en skräckfilm" - om PANDAS

54 min
Matilda var 14 år och en vanlig tonåring som fungerade bra i skolan. Men i samband med en två veckor lång kräksjuka förändrades allt. Hon fick tvångstankar, separationsångest, kraftig viktuppgång, gick tillbaka i utvecklingen och hade svårt att klara av de mest enkla uppgifter i vardagen.

Frågetecknen är fortfarande många kring sjukdomen PANDAS eller PANS. Tillståndet drabbar barn och unga och innebär ett snabbt insjuknande i tvångssymptom, tics och tillbakagång i utvecklingen. Sjukdomen har diskuterats allt mer de senaste åren, men ingen vet vad den beror på eller hur den ska behandlas. Kritiker menar att ett allt för stort fokus på PANDAS kan göra att man missar andra sjukdomar.

I programmer medverkar bland annat Christian Rück, psykiatriker vid Karolinska institutet, Henrik Pelling, psykiatriker vid BUP i Uppsala och Gunilla Gerland från Patientföreningen SANE.