Nyheter från Vetenskapsradion

5:00 min
Med allt mer energisnåla hus är det numera byggprocessen och byggmaterialet som man behöver fokusera på för att minska våra bostäders utsläpp av växthusgaser. Kristainstad högskola ska ta vattenprover för att undersöka hur miljöfarliga ämnen påverkar miljön i Hanöbukten och Kristianstad vattenrike. Skum kan dämpa vätskors skvalpande, vilket kan vara intressant för att få en säkrare fartygstrafik.