Utomeuropeiska företagare och diskriminering

20 min
Veckans Ekonomiekot Lördag tar avstamp i en forskarrapport, som handlar om hur företagare med utomeuropeisk bakgrund diskrimineras. Gäster är Lina Aldén, docent vid Linnéuniversitetet, Maroun Aoun, vd för internationella företagarföreningen i Sverige, och Bengt Henoch, professor emeritus vid Jönköpings universitet. Programledare Pär Ivarsson.