Den kämpande tron

Här finns inget ljud
- Jag blir konfronterad med min tvetydighet och förmåga att göra skada, och med min djupa, vilda törst efter att få leva ”på riktigt” - och vara del av det goda.

Text: Första Mosebok 32:22-31
Klockringning: Falkenbergs kyrka      
Musik: "Som fjärilen" av och med Irma Schulz-Keller.
Eva Cronsioe är präst i Vallentuna församling.