VR Nyheter 20120130

4:53 min
Halverade tungmetallhalter i svenska grundvatten. Skogen i östeuropa har återhämtat sig. Gener som påverkar klimakteriet.