Nyheter på svenska vecka 4

3:15 min
Småbarnsföräldern Jani Nurmi från Skövde önskar mest av allt modersmålsundervisning i finska för sin son. Ny veckotidning om Finland utkommer i februari. Ny sverigefinsk roman i bokhandeln. Redaktör Maynie Rantala.