Antibiotikaresistens finns nu över hela världen

20 min
Bakterier som är resistenta mot antibiotika finns så gott som överallt. Nu har svenska forskare till och med hittat multiresistenta bakterier hos fiskmåsar mitt i Stockholm. Det handlar bland annat om bakterien E. Coli som finns naturligt i tarmarna hos de flesta varmblodiga djur, inklusive oss människor. De resistenta varianterna av E.Coli har en gen som gör att de producerar ett ämne som kallas ESBL, ett ämne som gör att bakterierna kan bryta ner de vanligaste formerna av antibiotika. Att den här och andra former av antibiotikaresistens som skapats av människan sprider sig i naturen är en grogrund för bakterier som på sikt kan orskaka infektioner som vi inte kan behandla med de mediciner vi har nu. Det är först och främst i utvecklingsländer där människor bor tätt, nära djur och under dåliga sanitära omständigheter som problemet är akut, eftersom utbytet av bakterier mellan djur och människor är så stort. Infektionsöverläkaren Björn Olsen, som är professor på institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala universitet, driver ett forskningsprojekt där man letar efter resistenta bakterier på alla möjliga och omöjliga ställen. Programmet sändes första gången i oktober 2011 och är första delen i Vetandets Världs programserie om problemen med bakterier som antibiotika inte biter på och hur vi ska klara kampen mot infektioner i framtiden.