VR Nyheter 20120125

5:06 min
Hälften av världens kolutsläpp opåverkade trots hårdare regler, största solstormen på flera år hade liten effekt på jorden och gammat fynd kastar nytt ljus på tama hundar.