Svenskan är en ständig kamp

29 min
-Det är en kamp. Men det gör inget om folk skrattar åt mig. För nu vill jag inte gissa längre, jag vill veta exakt vad orden betyder. Surisa Johansson har bott i Sverige i 30 år och arbetar som undersköterska på Mälarbackens vård- och omsorgsboende i Bromma. Kraven på dokumentation inom vården höjer också kraven på personalens språkkunskaper. Och en gång i veckan går Surisa och många av hennes kollegor på svenskundervisning som arbetsgivaren ordnar. - Jag skäms inte. Det är viktigt med formuleringarna, så att de dementa inte blir kränkta, säger hon. Vi besöker också ett språkcafe på biblioteket i Kista där nya svenskar får möjlighet att träna vardagssvenska med volontärer. Och möter poeten och översättaren Jasim Mohamed som trots att han skriver sina dikter på svenska inte känner sig helt trygg med svenskan. - Utan språk blir man nedvärderad i Sverige, säger han. Programmet är gjort av Anna-Brita Lindqvist