Stadens kolonialisering och litteraturhistoriens vita fläckar

14 min
I många städer pågår en process där stadsdelar med lägre status stöps om till högstatusområden - gentrifiering, en medveten process som kan liknas vid en stadens kolonialisering. Och i ett gigantiskt indiskt översättningsprojekt görs nu flera tusen år gamla verk tillgängliga på engelska. Under de närmaste 100 åren ska 500 gamla litterära verk översättas - en litteraturens blinda fläck har börjat färgläggas.