Människor och tro 20120113

44 min
Oroligheter i Nigeria efter slopade besinsubventioner. Vad betyder det för landets djupa motsättningar mellan muslimer i norr och kristna i söder? Samtal med Maria Sjöqvist. Ateistparti bildat i USA. Vilka möjligheter har det att påverka i det starkt religiösa Amerika. Samtal med grundaren Troy Boyle. Nytt katolskt stift i USA för konservativa anglikaner som vill konvertera. Utrikeskrönika av Lars Palmgren. Reportage om unga letter med judisk bakgrund som hittar till vidgad judisk gemenskap. Trend efter murens fall att man söker sina rötter.Reportage av Jenny Sanner Roosqvist. Kvartsamtal med fotografen Jens Assur om ansvar, likgiltighet och den nya kortfilmenen som väcker frågor kring rättsosäkerhet och dödsstraff i Kina. Ny forskning från Nederländerna om varför islamofobi tar sig mer våldsamma uttryck där, än på andra håll i väst. Jens Möller har träffat sociologen Ineke van der Valk. Telegram om skolverkets slöjbeslut och debatten kring omskärelse av pojkar på ickemedicinsk grund.