Prestation och vila- Johanna Lundström

5:36 min
Rasar allt samman om jag sätter mig ner en stund?

Du är inte vad du gör och vad du åstadkommer. Du är inte värderad efter hur oumbärlig du är för andra människor. Du är på en så mycket djupare nivå en hemlig trädgård, dit Gud själv söker sig för att vandra.

Johanna Lundström är återkommande andaktshållare i Morgonandakten. Hon är lekmannaledare i EFS kyrkan i Örnsköldsvik och också gymnasielärare i svenska som andraspråk.

Text

Hans gom är sötma,
allt hos honom är begärligt.
Sådan är min vän,
sådan är min käraste,
ni Jerusalems döttrar.

Musik

Yeshu Raja med Aradhna
Kom och bo i mig med David Ivarsson