Kulturnytt

14 min
Barnböcker och barnfilmer, det omstridda tv-programmet Top Gear, en roman om att ständigt flytta och den flitige jazztrumpetaren Peter Asplund.