Fack på offensiven för jämställda löner

20 min
Fackförbund med medlemmar i kvinnodominerade yrken har sagt "nu eller aldrig" inför avtalsrörelsen när det gäller att få högre löneökningar. Ekonomiekot lördag handlar om just löner och jämställdhet. Men frågan splittrar arbetsmarknadens parter, och en del menar att fackens vilja att få mer än andra är ett hot mot en väl fungerande lönebildning. Programledare är Anders Jelmin