Adam Riess fann tre fjärdedelar av universum

20 min
Astrofysikern Adam Riess berättar om de märkliga forskningsresultat från 1997 som han först inte kunde tro på men som skulle komma att ge honom Nobelpris för upptäckten att universum utvidgas allt snabbare. En så kallad mörk energi, som utgör nästan tre fjärdedelar av universum , sliter det isär.

Nu är Adam Riess engagerad i arbetet med att ta reda på vad den mörka energin egentligen är för något. Vi får höra om vad forskningen hittills kunnat komma fram till när det gäller den mörka energins natur och om vad Einstein och amerikansk fotboll har med saken att göra. Repris från 9 december.