De stora dragen

24 min
Hur utvecklas vårt språk? Går det mot allt större förenkling, som man ibland kan tro, eller är det tvärtom? Denna fråga ställa i veckans program av lyssnaren Karin och hon får svar av professor Lars-Gunnar Andersson, som ger exempel på både förenkling och på ökad komplikationsgrad i det svenska språket. För sanningen är att båda tendenserna går att finna i språket - fast inte inom samma område. Blir böjningsmönstren enklare. Kanske svårigheterna tornar upp sig i ordföljden. Övriga frågor: - förenkling, komplikation - när hade svenska grammatiken sin höjdpunkt? - ’havsens djup och dagsens sanning’ - vad är det för uttryck? - våran och eran - fryksdalskan