Forskarna tänjer på åldrandet

19 min
Hur mycket går det att tänja på livslängden? Revolutionen kring medellivslängden startade i Sverige, men nu ägnar sig forskarna åt att utveckla piller och att genförändra organismer.

Åldringsforskaren Cynthia Kenyon, nu vid Googles nystartade företag som vill skapa ett friskare åldrande, forskar efter ett piller som bromsar åldrandet.

Statistikern Jim Vaupel beskriver den revolution som startade i Skandinavien kring medellivslängd, och där den har ökat med tre månader i genomsnitt sedan 1840-talet.

Utvecklingsbiologen Craig Mello berättar att det tekniskt sätt är möjligt att skapa en GMO-människa, även om han själv tror att samspelet mellan maskin och människa har störst möjligheten att förlänga livet. Men i slutänden finns det mycket enklare metoder för den som vill agera för ett längre liv.

Mer om forskarna i programmet: Jim Vaupel är chef för demografisk forskningsenheten vid Max Planck- institutet i Rostock i Tyskland och professor vid danska åldringscentret vid Syddanska universitetet i Odense i Danmark. Cynthia Kenyon, tidigare professor i åldrande vid Kaliforniens universitet i USA och nu biträdande chef för åldringsforskning på Googles nystartade medicinska bolag Calico. Craig Mello är professor i utvecklingsbiolog vid universitet i Massachussets i USA. Han fick Nobelpriset i medicin 2006 för upptäckten hur RNA kan tysta en gen.